Komisní prodej

Zboží v komisním prodeji je až do prodání, popř. převzetí zpět, stále Vaším majetkem. Náš bazar pouze zprostředkovává jeho prodej zákazníkovi.

Při komisním prodeji si účtujeme předem dohodnutý poplatek (provizi) za prodej zboží, v případě neprodání zboží neúčtujeme ‘skladné’.

Co prohlašuji a svým podpisem ztvrzuji?
Zákazník prohlašuje, že byl seznámen s komisním řádem veřejně přístupném na prodejně a souhlasí s podmínkami komisního prodeje a dohodnutou prodejní cenou.