Co při zástavě potřebuji?

Zákazník prohlašuje a svým podpisem ztvrzuje, že:

1. Zastavený předmět je jeho majetkem, nespadá do bezpodílového vlastnictví a nepochází z trestné činnosti.
2. Souhlasí s dohodnutou zástavní cenou.
3. Termín splatnosti byl stanoven dle dohody a je neměnný.
4. Poplatek za každý započatý den z vyplacené částky činí 1%, minimálně však jeden týden.
5. Po nevyzvednutí zastavené věci je ochranná lhůta 24 hodin, s poplatkem 5% z vypůjčené částky.
6. Neplatí-li pohledávku ve stanoveném termínu, přenechá věc do vlastnictví prodejny

F.A.Q.

Co je zástava?

Poskytnutí věci movité ve vlastnictví zastávce věřiteli k zajištění pohledávky na dobu určitou.

Co zastavujeme?

Zastavujeme zlato, funkční spotřební elektroniku, domácí spotřebiče, veškeré sportovní potřeby, mobilní telefony, nářadí, motorová vozidla, nemovitosti, atd. Vše musí být ve vlastnictví osoby, která žádá o finanční půjčku, popřípadě úředně ověřený souhlas majitele se zástavou jeho majetku ve prospěch třetí osoby.

Co nezastavujeme?

Nezastavujeme nefunkční, poškozené nebo špinavé zboží (elektroniku, mobilní telefony, vrtačky bez kličky, atd.), oděvy, obuv, potřeby osobní hygieny (holící strojky, zubní kartáčky atd.).

Jaký je úrok při krátkodobých zástavách?

Úrok je dohodnutý při sepisování smlouvy, obvykle však 1% denně, minimální doba zástavy jeden týden. Při zástavách od 15 000,- se úrok stanovuje individuálně a to dle zastavené věci a doby zástavy.

Jaké doklady potřebuji?

Potřebujete-li půjčit hotovost, není nic jednoduššího. Potřebujete pouze vhodný předmět do zástavy a občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti s Vaší fotografií.

BEZ DOKLADU TOTOŽNOSTI NELZE ZÁSTAVU USKUTEČNIT!